voor o.a. Psychotherapie, Burnout en Stress, Relatietherapie, EMDR, Trauma, PTSS, Hypnotherapie, PDS, Rouwverwerking en Coaching.

Rouwverwerking

Iedereen maakt in zijn leven ingrijpende veranderingen mee zoals een nieuwe baan, een verhuizing, een ziekte, een scheiding, het verlies van een dierbare, een geliefde of een hechte vriendschap. Je komt als mens dan al snel in een verwerkingsproces.

Dit is een heel natuurlijk en menselijk proces. Hoe lang het proces van verwerken, loslaten en je aanpassen aan de nieuwe situatie duurt is voor iedereen mens verschillend.
Stil staan bij wat deze periode voor je betekent kan diepgang geven, zingeving. Het overdenken wat leven en dood voor je inhoudt, kan je relativeringsvermogen vergroten, rust vinden.
Het ophalen van herinneringen en die een plek geven kan je doen laten groeien in je verwerking. Bewust andere keuzes maken kan een nieuwe wending aan je leven geven.
Kortom de tijd nemen in deze periode kan maken dat je door tegenslag juist veerkracht ontwikkelt.

Kom je niet verder in dit verwerkingsproces, blijf je steken in ondersctaande schema, dan is hulp nodig bij de verwerking van het verlies. Ik kan u daarbij helpen.

De fasen volgens Elisabeth Kübler-Ross.

1. Ontkenning:Ontkenning is een algemeen afweermechanisme. In deze fase beschermt de persoon zich door de waarheid geheel af te wijzen. Dit gedrag geeft iemand de gelegenheid om de waarheid gedoseerd tot zich te laten komen. Aan het einde van deze fase gaat de persoon op zoek naar de feiten, de waarheid, de schuldige.

2. Protest (of boosheid): De persoon protesteert en heeft hierbij veel woede. Soms probeert men iemand de schuld in de schoenen te schuiven; het is een gezond psychologisch verdedigingsmiddel om de schuld buiten zichzelf te zoeken. Door je druk te maken over de schuldvraag ontwijkt men ook het gevoel van verlies en verdriet..

3. Onderhandelen en vechten: Als de verliezer merkt dat protesteren en boosheid niet helpt kan men proberen het verlies te verwerken door voor zichzelf doelen te stellen of beloftes te maken.

4. Depressie: Als het verdriet niet langer te ontkennen is en protesten, onderhandelingen, tegenaanvallen, etc. niet geholpen hebben, treedt vaak depressie op. De persoon voelt zich machteloos en sluit zich vaak af voor contact of gedraagt zich teruggetrokken.

5. Aanvaarding: Na verloop van tijd ziet de persoon in dat de waarheid niet te bestrijden is en accepteert het verdriet. Iemand die ontslagen is kan weer een CV op internet zetten en iemand die een wedstrijd verloren heeft kan weer met de training beginnen

voor o.a. Psychotherapie, Burnout en Stress, Relatietherapie, EMDR, Trauma, PTSS, Hypnotherapie, PDS, Rouwverwerking en Coaching.