Kosten therapie, coaching en training

De kosten voor een individueel consult bedragen op dit moment € 90,- voor een sessie van een uur. Voor relatietherapie zijn de kosten € 130- per uur. Het zakelijke tarief – voor coaching en training – bedraagt € 145,- per uur.

Op verzoek kan ik ook bij het (bedrijf) langskomen of op locatie coachen. De kosten hiervoor zijn in overleg.

Vergoedingen therapie

Op dit moment vergoeden verzekeraars een persoonlijk of relatieconsult bij mij alleen in het aanvullende of alternatieve zorgpakket. Kijk hier voor een overzicht van de vergoedingen bij de verschillende verzekeraars in 2017. Omdat ik werk als contractvrije psycholoog/therapeut dien je de betaling aan mij te voldoen en de nota in te dienen bij je verzekeraar. Verzekeraars vergoeden mij in op dit moment alleen nog het aanvullende of alternatieve zorgpakket. Op deze pagina staan de vergoedingsmogelijkheden aanvullende verzekeringen'

Ook het Schadefonds Geweldsmisdrijven biedt mogelijkheden tot vergoeding. Ben je slachtoffer van een geweldsdelict? Neem dan voor meer informatie contact op met het regionaal Bureau Slachtofferhulp. 

Vergoedingen coaching

De mogelijkheden voor vergoeding van coaching zijn legio. Mochten de onderstaande mogelijkheden voor jou geen soelaas bieden, dan is het mogelijk om coachgesprekken te voeren tegen het particuliere tarief van € 90,-.

1. Check je cao | In veel cao’s is een budget voor coaching opgenomen

2. Vraag je HR-manager | Bij veel organisaties is een opleidings- of bijzonder budget beschikbaar

3. Vraag je manager of directeur | Leg je behoefte aan coaching voor aan je leidinggevende

4. Belastingaftrek zelfstandigen | Kosten voor coaching zijn af te trekken van de belasting

5. Belastingaftrek particulieren | Onder voorwaarden zijn kosten voor coaching aftrekbaar

6. Arbeidsongeschiktheidsverzekering | Volledig coachtraject wordt vaak vergoed

7. UWV-uitkering | Coaching als onderdeel van herstel en re-integratieprocessen mogelijk vergoed